Екип

ЕКИП

Мирослав Георгиев
Мирослав Георгиев
Собственик

Модерна търговия и технологии.

Ваня Георгиева
Ваня Георгиева
Собственик

Традиционна търговия и доставки.

Грациела Енева
Грациела Енева - Граци
Управител

"Смехурко Парк" и Бебе Борса "Смехурко" - гр. Силистра

Диана Иванова
Диана Иванова - Дидка
Управител

"Смехурко Парк" и Бебе Борса "Смехурко" - гр. Силистра

Тодорка Дякова
Тодорка Дякова - Дори
Консултант 

"Смехурко Парк" и Бебе Борса "Смехурко" - гр. Силистра

Дария Николава
Дария Николова - Дари
Консултант 

"Смехурко Парк" и Бебе Борса "Смехурко" - гр. Силистра

Иванка Стоянова
Иванка Стоянова - Ванчето
Консултант 

"Смехурко Парк" и Бебе Борса "Смехурко" - гр. Силистра

Жана Братанова
Жана Братанова - Жани
Консултант 

"Смехурко Парк" и Бебе Борса "Смехурко" - гр. Силистра

Денина Драгомирова
Денина Драгомирова - Дени
Консултант 

"Смехурко Парк" и Бебе Борса "Смехурко" - гр. Силистра

Симона Николова
Симона Николова - Мони
Консултант 

"Смехурко Парк" и Бебе Борса "Смехурко" - гр. Силистра

Станислав Янков
Станислав Янков - Стъна
Транспорт, логистика и доставки

"Смехурко" ООД - гр. Силистра

Димитър Вълчанов
Димитър Вълчанов - Митко
Транспорт, логистика и доставки

"Смехурко" ООД - гр. Силистра

Небахат Акиф
Небахат Акиф - Неби
Консултант 

Детски магазин "Смехурко" - гр. Дулово

Надде Халим
Надде Халим - Надде
Консултант 

Детски магазин "Смехурко" - гр. Исперих

Гюлбенур Герджик
Гюлбенур Герджик - Гюли
Консултант 

Детски магазин "Смехурко" - гр. Дулово

Назифе Муталибова
Назифе Муталибова - Нази
Консултант 

Детски магазин "Смехурко" гр. Кубрат

Ахтер Мухидин
Ахтер Мухидин - Ахтер
Консултант 

Детски магазин "Смехурко" - гр. Дулово

Ирина Добрева
Ирина Добрева - Рени
Консултант 

Детски магазин "Смехурко" гр. Кубрат

Ваня Миткова
Ваня Миткова - Ванчето
Мама 

Детски магазин "Смехурко" гр. Кубрат

Другият магазин!

X